Passat – den pensionerade fullriggaren

"Stormen hotar i Nordsjön. Tjock dimma och mycket trafik på kanalen. Det är farligt. Oceanens väldiga styrka ligger på i Biscaya. Först när det har passerat vändkretsen får Passat vind i seglen och rusar fram mot sitt mål. Må goda vindar, o du stolta skepp, ständigt leda dig snabbt och säkert till skyddad hamn. Ditt namn ska påminna om denna önskan. Jag döper dig till Passat."

Så lät det doptal gudmor Gertrud Grau höll för detta stolta fartyg som sedan sin pensionering 1959 lockar många gäster till Travemündes skyddade hamn. Firman Blom & Voss byggde 1911, för rederiet F. Laeszs räkning, den sista äkta Kap-Horn-seglaren och det är den som nu står i Travemündes hamn och är stadens maritima symbol.

Nu transporterar fartyget inte längre någon tung frakt över världshaven men det eleganta segelfartyget påminner sina gäster om förr då "Passat" med fulla segel och vindstyrka på 25 m/s (storm) trotsade vind och vågor. På den tiden fick oftast äventyrslusten och frihetsviljan ge sig för den blotta överlevnadskampen.

Ett flertal bilder i fartygets museiavdelning ger dig en aning om vad det betydde att tjänstgöra på ett, för den tiden, modernt segelfartyg. På grund av att de var så snabba kallade sjöfararna fartygen för "Flying P-Liner". Till dem hörde "Passat" men även andra skepp som "Preussen", "Padua", "Peking", "Pommern" och "Pamir", alla med namn som börjar på P. Deras resor gick över halva världen och varade i många månader. Kanske är det vetskapen om detta som fängslar vid ett besök på skeppet. Man kan känna sjöfararromantiken och hemlängtan och man lyssnar vördnadsfullt på de spännande historierna berättade av "samtida vittnen" när de guidar ombord på Passat och gärna skildrar sina upplevelser på havet.

Sedan länge är den historiska storseglaren etablerad som träffpunkt med utställning och många övernattningsmöjligheter.  Den maritima skönheten används inte bara för kongresser och seminarier utan den bokas också för semesterövernattningar. Under däck finns det installerade hytter och tvättrum. På kvällen innan du ska sova bör du titta ut genom kajutafönstret för att se den underbara upplysta staden Travemünde. Det ger dig riktig "sjömanskänsla" ihop med vågornas rullande – Passat är ju trots allt ett äkta fartyg.

Tips: På "Passat" kan du segla in i äktenskapets hamn. Du har nämligen möjlighet att gifta dig här.

Tekniska detaljer

Storlek:  

3181 BRT/2534 NRT 

Masternas höjd över havet:

56 m

Bärkraft:

4.223 t

Segelyta:

 4.600 m2 (till 1960)

Vikten av tackel och segel:

 170 t

Längd:

115 m, längsta Roder: 28m

Största bredd:

14,30 m

Djupgående med full frakt:

 7 m

Ankarets vikt:

 2 x 3,5 t

Passats historia

1911

Byggdes av Blohm & Voss i Hamburg som Fraktseglare för rederiet F. Laeisz

1925

Byggdes om till skolskepp

1932

Såldes till finska rederiet Erikson

1951

Såldes till det tyska rederiet Schliewen – ny hemmahamn: Travemünde

1957

Systerskolskeppet Pamir förliste vid en orkan på Atlanten – „Passat“ lyckades nätt och jämnt undgå förlisning och blev avställd. Det var det sista fraktskeppet som rundade Kap Horn.

1959

Säljs till Hansastaden Lübeck – „Passat“ blir skola - Schleswig-Holsteins sjömansskola.

1966

Flytande museum och föredragsplats.

1998

Senaste iståndsättningen för 7,2 miljoner D-Mark

2011

Passat firar sin hundrade födelsedag

Mer information får du under:
Tel.: + 49 (0) 4 51/12 25 202
www.passat.luebeck.de