Buss

©Shutterstock
©Shutterstock

Om du är på bussresa och vill upptäcka Travemünde på vägen så hittar du här parkeringsplatser för bussar och de tillåtna stoppställena för att släppa av och på passagerare.

Avgiftsfri bussparkering:
Kowitzberg


Bussparkeringar med avgift:
Leuchtenfeld
Baggersand

Tillåtet att stanna för av- och påstigning:

Am Alten Leuchtturm (mittemot personfärjan till Priwall)

My rating of this item

Write comment

Your Email address is neither being published nor used for commercial purposes.

Rating of this item

0 Rating(s)