Kurortsavgift & strandbesök

©LTM_Torben Conrad©Shutterstock©LTM_Torben Conrad

På stranden i Travemünde tas en kurortsavgift respektive en strandavgift ut. Båda avgifterna går till underhåll, vård och iståndsättande av serviceanläggningar och stränder.

Kurortsavgift:
Kurortsavgiften mellan 15:e maj - 14:e september är 2,80 Euro per dag, 1,40 Euro per dag under övrig tid. Kurortsavgiften tas ut av besökare som inte bor på orten och som uppehåller sig på det avgiftsbelagda området och täcker iordningställande, förvaltning och underhåll av grönområden, vägar, torg, promenader och arrangemang etc. Strandavgiften är inräknad i kurortsavgiften.

Strandavgift:
Strandavgiften tas ut mellan 15:e maj - 14:e september och är 2,60 Euro per dag på stadssidan och 1 Euro per dag på Priwall. Stränderna längs Brodteners kuststräcka och Grünstrand är avgiftsfria samt för invånarna i Lübeck är också Priwallstranden fri. Strandavgiften tas ut för att täcka kostnaderna för drift och underhåll av stränderna.

Tips:
Från och med nu kan du få en totalbiljett till en avspänd semester: Östersjökortet (Ostseecard): Det är ditt kurorts-, rese-, rabatt- och bonuskort! Det bästa av allt är att förutom i Travemünde så gäller det på 16 andra orter längs Östersjökusten.