Priwall

Die Queen Elizabeth in Travemünde©K.E.Vögele©Shutterstock©Shutterstock©LTM_Torben Conrad

Halvön Priwall förtrollar med en enastående badstrand där inte bara naturvänner, hundägare och nudister samlas.

Priwall mellan Östersjön och Trave tillhör sedan 1226 Lübeck. Det är en sällsamt orörd och ursprunglig plats. Här växer många fridlysta växter. I fågelskyddsområdet rastar och häckar sällsynta arter och mellan dyner och skog växer strandråg och havtorn.

Under lång tid användes Priwall bara till betesmark ända tills man på 1800-talet anlade en badplats för lokalbefolkningen här, parallellt med det fashionabla kurbadet. Genom åren smög sig flygplans- och varvsindustrin på men sedan mer än 50 år tillhör Priwall återigen naturen.

Man skiljer på norra och södra Priwall:

Norra Priwall: Strand och dyner

Den som söker avskildhet och lugn och ro gör bäst i att ta personfärjan till Priwall – här finns den ursprungliga naturstranden med mjuka dyner och de angränsande skogspartierna. Här bjuds också på de bästa förutsättningarna för barnfamiljer eftersom det är långgrunt och knattarna kan plaska i vattnet utan fara. Små äventyrare tycker säkert att det är roligt med de inhemska musslorna som man kan smycka sina sandslott med, ta hem som minne eller ge mamma som present. Baltiska plattmusslor, hjärtmusslor och flera andra sorters musslor väntar på att bli hittade. På Priwall finns också ett nudistbad, det som kallas FKK, en korgstols- och båtuthyrning såväl som en hundstrand.
Var snäll och tänk på att det tas ut en strandavgift för varje person.

Södra Priwall: Naturskyddsreservat våtmark
De trettio hektaren mitt i naturskyddsreservatet är ett riktigt paradis för många djurarter. Som så kallade "Feuchtwiese" (våtmark) består det av talrika våtområden och små vattensamlingar – den perfekta platsen för lövgroda, snok och trollslända. Även fladdermus, tofsvipa, rödbena och gulärla kan ses här.