Wind Art

©Katharina Pierre©Annette Ritter

Travemünde blir den största ateljén längs hela Östersjökusten! När Wind Art öppnar sina luftiga portar begeistras både gäster och boende av de rörliga konstverken på utvalda platser i Travemünde.

09.05. - 04.10.2020

Vinden som bärande element för rörliga byggnadsdelar och konst i det fria, tillsammans med ljus- och ljudeffekter, för lek och konstnärliga rörelseförlopp. Innovativa vindspel på olika ställen i Travemünde skapar platser för upptäckter, avkoppling och förundran. Konstobjekt och rörliga skulpturer från kända nationella och internationella konstnärer förvandlar havsbadet till en galleria under bar himmel. Konstföreläsningar, guidningar och workshops ger en inblick i de stora vindkonstnärernas skapande.

Plats: Diverse platser i Travemünde.
Arrangör: Verein für Kunst und Kultur e.V.
Information: www.kunst-kultur-travemuende.de